THOMAS BAKKER- THE PLACE OF SCULPTURE IN DAILY LIFE

TB-title

Sculpture is in its essence a more truly domestic art than painting, for it is more sensitive to its surroundings. From  Sculpture in the House, essay first published in 1895 by Edmund Gosse (1849-1928)

Thomas Bakker neemt tijdelijk zijn intrek in een 17e eeuws pand dat afwisselend als winkel, woonhuis, werkplaats en tentoonstellingsruimte wordt benut. Met een variëteit aan ideeën en materialen gaat Bakker gedurende een week enkele ruimtes van …ism project space te lijf. De werken krijgen hun definitieve vorm op de plek waar zij worden getoond. Hoe formeel of informeel kan een tentoonstellingsruimte zijn? En wat doet dat met de objecten die zich er bevinden en de indrukken die zij op bezoekers achterlaten? Gedurende de tentoonstelling kijkt de kunstenaar samen met de bezoekers terug op de ontstane situatie.

De tentoonstelling is uitsluitend te bezoeken op:
vrijdag 27 september van 19.00-23.00 uur (tijdens Hoogtij#58)
zaterdag 28 september van 13.00-18.00 uur
zondag 29 september van 13.00-18.00 uur

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thomas Bakker temporarily resides in the 17th-century townhouse that is used alternately as a shop, home, workshop and exhibition space. With a variety of ideas and materials, Bakker tackles builds his exhibition in … ism project space during one week. The works get their definitive form at the place where they are shown. How formal or informal can an exhibition space be? And what does that do with the objects within the space and the impressions they leave on visitors? During the exhibition, the artist and the visitors look back on the situation that has arisen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Jean-Philippe Paumier – Het Berglichaam

JPP-titel

TENTOONSTELLING – 24 t/m 26 mei 2019

Bij …ism project space zijn vier afzonderlijke installaties te zien van Jean-Philippe Paumier. Elke installatie kent een eigen zintuiglijke ervaring en maakt gebruik van een andere ruimte in het 17e eeuwse pand.

Jean-Philippe Paumier (Tours, 1980) studeerde af aan de Kunstacademie van Rouen en aan de Universiteit Paris-Sorbonne. Zijn tekeningen, sculpturen en installaties worden beïnvloed door zowel het surrealisme als het minimalisme en concentreren zich op objecten, vorm en texturen.

De tentoonstelling is uitsluitend te bezoeken op:
vrijdag 24 mei van 19.00-23.00 uur (tijdens Hoogtij)
zaterdag 25 mei van 13.00-18.00 uur
zondag 26 mei van 13.00-18.00 uur

…ism project space, westeinde 31a, den haag

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JEAN-PHILIPPE PAUMIER – THE MOUNTAIN BODY

…ism project space shows four distinctive installations by Jean-Philippe Paumier (Tours, 1980). The sculptural, video and sound installations all have their own sensory experience and make use of a different room of the 17th century townhouse..

Frans van Lent – Het Binnenhuis

HetBinnenhuis_map-medium

In de performatieve installatie Het Binnenhuis speelt de ruimtelijke structuur van het huis Westeinde 31a een centrale rol. Het huis is voor twee avonden in bezit genomen door 14 performers. De installatie is een overgangsgebied tussen publiek en privé, een territorium, waarbinnen sommige ruimtes gesloten zijn en andere slechts tijdelijk voor bezoekers zijn geopend.  Gedurende twee avonden is iedereen welkom, maar niet voortdurend en ook niet overal. Laat je binnenvoeren op plaatsen waar je eigenlijk niet hoort te komen, laat je deelgenoot maken van gesprekken waar je niet bij wilt zijn.

Het Binnenhuis zal te zien zijn op donderdag 14 en vrijdag 15 maart (Hoogtij #56) van 19.00 tot 23.00 uur.

…ism project space, westeinde 31a, den haag

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In the performative installation Het Binnenhuis (The Interior), the structure of the Westeinde 31a house plays a central role. The house has been taken over by 14 performers for two evenings. The installation is a transitional area between public and private, a territory in which some spaces are closed and others are only temporarily open to visitors. Everyone is welcome for two evenings, but not constantly and not everywhere. Allow yourself to enter at places where you are not supposed to come, let yourself be involved in conversations that you do not want to attend.

Het Binnenhuis (The Interior) is a performative installation by Frans van Lent, developed especially for  …ism project space.

The work will be on show on Thursday 14 and Friday 15 March (Hoogtij # 56) from 19:00 to 23:00 h.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAUL BOGAERS – BACK AND FORTH

cropped-pb-artwork_website12.jpg

Bij …ism is van 30 november t/m 9 december een totaalinstallatie te zien van Paul Bogaers (Tilburg, 1961). De kunstenaar benut de zeer verschillende ruimtes in het pand voor een tentoonstellingstrilogie waarin de relatie fotografie, sculptuur en ruimte aan de orde wordt gesteld. Zijn fotosculpturen en assemblages bezetten de projectruimte en leiden de bezoekers door verschillende scènes. Voor het eerst wordt ook videoprojectie toegepast om de gedachtewereld van Bogaers te ontsluiten. Daarbij gebruikt hij de twee uiterste binnen- en buitenruimten van het 17e eeuwse pand waardoor het mogelijk wordt om de installatie vanuit twee richtingen te benaderen. Naast de grenzen van fotografie worden met ‘Back and Forth’ ook de grenzen van het tentoonstellen zelf verkend.

De tentoonstelling is uitsluitend te bezoeken op:
za-zo 1-2 december / 8-9 december 2018 van 12.00-18.00 u
en de vrijdagavonden: 30 november en 7 december van 18.00-23.00 u

Op de vrijdagen 30 november (Hoogtij#55) en 7 december is er een speciale avondopenstelling waarbij de tentoonstelling onder andere lichtcondities te bekijken is en bezoekers hun eigen kijkgedrag bijlichten.

BACK AND FORTH van Paul Bogaers – 30 november t/m 9 december

…ism project space, westeinde 31a, den haag

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

… ism project space shows a new total installation by Paul Bogaers (Tilburg, 1961). The artist uses three very different spaces in the building for an artistic trilogy about the relationship between photography, sculpture and space. His photo sculptures occupy the project space and guide the visitor through the different scenes. For the first time, video projection is being used to unlock Bogaers’ state of mind. Using both the front space and the deepest space in the 17th century building of …ism, Bogaers forces the visitor to approach the installation from two directions. With ‘Back and Forth’ not only the boundaries of photography but also the limits of exhibition design are being explored.

On Friday 30 November and 7 December there will be a special evening opening where the exhibition can be viewed under different lighting conditions and visitors will inform their own viewing behavior.