Evelien Gransjean – In On Gone

EG-poes_800

Evelien Gransjean (Leiden, 1989) ) heeft zich in …ism project space genesteld om er op zoek te gaan naar nieuwe wegen om het pand weer te verlaten. Haar nieuwsgierigheid voedt het verlangen om altijd weer ergens anders te zijn. Evelien Gransjean geeft met haar werk uitdrukking aan een gevoel van desoriëntatie. Dat geldt ook voor de bezoeker van wie wordt verwacht dat het zelf de sporen volgt die Gransjean in de ruimte achter laat. In On Gone is een reis door ruimte en tijd waarbij we zelf bepalen hoe lang deze duurt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Te bezoeken op:
vrijdag 6 maart 19-23 uur (tijdens kunstroute Hoogtij#60)
zaterdag 7 maart 12-18 uur
zondag 8 maart 12-18 uur
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evelien Gransjean (Leiden, 1989) moved into …ism project space to find new ways to leave leaving the building. Her curiosity feeds her desire to constantly be somewhere else. With her work, Evelien Gransjean expresses a sense of disorientation. This also applies to the visitor who is expected to follow the traces that Gransjean leaves behind within the project space. In On Gone is a journey through space and time. And it is up to us how long the journey will last.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BRAM VAN MEERVELDE – KEUS

zagen-is-kuisen_800

Bram van Meervelde (1991, Antwerpen) is te gast bij …ism project space. Overrompeld door de ruimte en een groene zee van mogelijkheden brengt hij een ode aan de voormalige biljartwerkplaats. Met wat het midden houdt tussen een ingreep, een installatie en een performance onderzoekt Van Meervelde het spel dat hier moet worden gespeeld.

De tentoonstelling is uitsluitend te bezoeken op:
vrijdag 29 november  van 19.00-23.00 uur (live performance tijdens Hoogtij#59)
zaterdag 30 november van 13.00-18.00 uur
zondag 1 december  van 13.00-18.00 uur

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgian artist Bram van Meervelde (1991, Antwerp) is a guest at …ism project space. Overwhelmed by the space and a  green sea of possibilities, he pays tribute to the former billiard workshop. With what stands in the middle between an intervention, an installation and a performance, Van Meervelde investigates the game that must be played here.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

THOMAS BAKKER- THE PLACE OF SCULPTURE IN DAILY LIFE

TB-title

Sculpture is in its essence a more truly domestic art than painting, for it is more sensitive to its surroundings. From  Sculpture in the House, essay first published in 1895 by Edmund Gosse (1849-1928)

Thomas Bakker neemt tijdelijk zijn intrek in een 17e eeuws pand dat afwisselend als winkel, woonhuis, werkplaats en tentoonstellingsruimte wordt benut. Met een variëteit aan ideeën en materialen gaat Bakker gedurende een week enkele ruimtes van …ism project space te lijf. De werken krijgen hun definitieve vorm op de plek waar zij worden getoond. Hoe formeel of informeel kan een tentoonstellingsruimte zijn? En wat doet dat met de objecten die zich er bevinden en de indrukken die zij op bezoekers achterlaten? Gedurende de tentoonstelling kijkt de kunstenaar samen met de bezoekers terug op de ontstane situatie.

De tentoonstelling is uitsluitend te bezoeken op:
vrijdag 27 september van 19.00-23.00 uur (tijdens Hoogtij#58)
zaterdag 28 september van 13.00-18.00 uur
zondag 29 september van 13.00-18.00 uur

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thomas Bakker temporarily resides in the 17th-century townhouse that is used alternately as a shop, home, workshop and exhibition space. With a variety of ideas and materials, Bakker tackles builds his exhibition in … ism project space during one week. The works get their definitive form at the place where they are shown. How formal or informal can an exhibition space be? And what does that do with the objects within the space and the impressions they leave on visitors? During the exhibition, the artist and the visitors look back on the situation that has arisen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Jean-Philippe Paumier – Het Berglichaam

JPP-titel

TENTOONSTELLING – 24 t/m 26 mei 2019

Bij …ism project space zijn vier afzonderlijke installaties te zien van Jean-Philippe Paumier. Elke installatie kent een eigen zintuiglijke ervaring en maakt gebruik van een andere ruimte in het 17e eeuwse pand.

Jean-Philippe Paumier (Tours, 1980) studeerde af aan de Kunstacademie van Rouen en aan de Universiteit Paris-Sorbonne. Zijn tekeningen, sculpturen en installaties worden beïnvloed door zowel het surrealisme als het minimalisme en concentreren zich op objecten, vorm en texturen.

De tentoonstelling is uitsluitend te bezoeken op:
vrijdag 24 mei van 19.00-23.00 uur (tijdens Hoogtij)
zaterdag 25 mei van 13.00-18.00 uur
zondag 26 mei van 13.00-18.00 uur

…ism project space, westeinde 31a, den haag

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JEAN-PHILIPPE PAUMIER – THE MOUNTAIN BODY

…ism project space shows four distinctive installations by Jean-Philippe Paumier (Tours, 1980). The sculptural, video and sound installations all have their own sensory experience and make use of a different room of the 17th century townhouse..