Alexandra Verschuuren – (Peek Show)

22.02 —– 05.03.2021

Performance kunstenaar Alexandra Verschuuren heeft haar intrek genomen bij  …ism project space voor een twee weken durende interactie met de voorbijgangers die de projectruimte op het Westeinde passeren. Het project (Peek show) is ontstaan vanuit haar performance-onderzoek ‘Get a room’, dat draait om de vraag hoe je een voorstelling in een privé omgeving creëert. Tijdens haar verblijf in… ism project space construeert ze particuliere situaties waarbij de mensen in de straat door de ramen zicht hebben op haar bezigheden en zo een geconstrueerde voyeur worden.

Alexandra Verschuuren (Ohio, 1997) studeerde in 2020 af als danseres en choreograaf aan ArtEZ Hogeschool voor de kunsten. De essentie van haar performatieve praktijk komt voort uit de behoefte om de tegenstrijdigheden van performance en de relatie tussen performer en toeschouwer te onderzoeken. Zij zal dagelijks in de ruimte actief zijn.

Het project is van 22 februari tot en met 5 maart van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren te volgen vanaf de straat. Op verzoek is het mogelijk om een ontmoeting te organiseren.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Performance artist Alexandra Verschuuren is taken up residence at …ism project space for a two-week interaction with the passers-by at Westeinde in The Hague. The project (Peek show) is initiated from her performance research (Get a room), which revolves around the question of how to perform in private. During her stay at …ism project space, she constructs private situations where people passing by have a view of her activities through the windows and thus become a constructed voyeur.

Alexandra Verschuuren (Ohio, 1997) graduated as a dancer and choreographer at ArtEZ Hogeschool voor de kunsten in 2020. The essence of her performative practice stems from a need to explore the contradictions of performance and the relationship between the performer and spectator.

The artist will be active in the space on a daily basis. You are welcome to pass by.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Advertentie

SJIMMIE VEENHUIS – SPATIUM

Sjimmie Veenhuis (1984) maakt installaties waarin hij alledaagse materialen in hun oorspronkelijke vorm gebruikt en een transformatie laat ondergaan. Bij …ism project space maakt Veenhuis een installatie waarin hij zijn werk aan de actuele werkelijkheid toetst. Veenhuis onderzoekt wat er binnen zijn werkwijze nog mogelijk is in een anderhalvemetersamenleving zonder zijn eigen taal, materiaal en praktijk te verloochenen. Zowel praktisch als inhoudelijk staat het begrip veiligheid daarbij centraal.

De ruimtelijke installatie ‘SPATIUM’ is directief, monumentaal, formeel en maakt optimaal gebruik van de gegeven ruimte en tussenruimte van …ism. In het werk waarin alledaagse verschijningsvormen en het bevragen van de betekenis daarvan het vertrekpunt is, heeft de actualiteit zich op een onverwachte wijze opgedrongen. Is het mogelijk om een installatie te maken waarin de huidige maatregelen worden gehonoreerd zonder dat veiligheid daarmee een doodlopende weg naar voorspelbaarheid faciliteert?

De tentoonstelling is tijdens de online editie van Hoogtij ook offline te bezoeken op 27-28-29 november.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vrijdag 27 november  van 19.00-23.00 uur (Hoogtij)
zaterdag 28 november  van 13.00-18.00 uur
zondag 29 november  van 13.00-18.00 uur
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sjimmie Veenhuis (1984) creates transformative installations in which he uses everyday materials in their original form. At …ism project space, Veenhuis created a spatial  installation in which he tests his work against the current reality. Without denying his own language, material and art practice, Veenhuis investigates what  is still possible in a one-and-a-half-meter society. The concept of safety is central in both practical and substantive terms.

The installation ‘SPATIUM’ is directive, monumental, safe, formal and it makes optimal use of the given space and in-between space of …ism. Is it possible to create an installation in which the current measures are honored without safety facilitating a dead end to predictability?

During the online edition of Hoogtij, the exhibition will therefore also be visited offline Hoogtij on 27-28-29 November.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Friday 27 November from 7 to 11 pm (during Hoogtij art tour)
Saturday 28 November from 1 to 6:00 pm
Sunday 29 November from 1 to 6:00 pm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lost in a one way space

Werner van der Zwan | Ruben Golstein | Eva Sigurðardóttir

Lost-cellar_800

Het zijn onzekere tijden voor jonge kunstenaars. Daarom maakt …ism project space ruimte voor drie startende kunstenaars die hun opleiding deze zomer hebben afgerond. De alumni studeerden aan  drie verschillende academies maar werken allen site-specific.

De kunstenaars hebben elkaar bij ..ism ontmoet en gaan er ook samen enkele weken aan de slag om een tentoonstelling te voltooien. Daarmee zijn zij zowel met elkaar als met de specifieke ruimte van …ism in dialoog. De kunstenaars zijn lost in a one way space

Werner van der Zwan (Den Haag, 1995) is afkomstig van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam en creëert levende sculpturen die een ruimte en context nodig hebben om te kunnen bestaan. Ruben Golstein (Helmond, 1994) komt van AKV|St.Joost in Den Bosch en reageert met eigenzinnige (geluids)installaties op mogelijkheden en met materialen die de wereld hem te bieden heeft.  Eva Sigurðardóttir (Siglufjörður, IJsland, 1993) voltooide haar opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Zij werkt multidisciplinair en onderzoekt menselijk gedrag en communicatie in een interactieve ruimte.

De eerste groepstentoonstelling bij …ism belooft een spannende confrontatie te worden.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vrijdag 25 september  van 19.00-23.00 uur (tijdens Hoogtij#62)
zaterdag 26 september  van 13.00-18.00 uur
zondag 27 september  van 13.00-18.00 uur
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
These are uncertain times for young artists. That is why …ism project space makes room for three starting artists who have finished art academy this summer. The artists are educated at three different academies but all work site-specific.

The artists met at ..ism and will work together for a few weeks within the space to complete the exhibition. In this way they are in dialogue with each other as well as with the specific spatial possibilities of …ism. The artists are lost in a one way space

facebook event

Evelien Gransjean – In On Gone

EG-poes_800

Evelien Gransjean (Leiden, 1989) ) heeft zich in …ism project space genesteld om er op zoek te gaan naar nieuwe wegen om het pand weer te verlaten. Haar nieuwsgierigheid voedt het verlangen om altijd weer ergens anders te zijn. Evelien Gransjean geeft met haar werk uitdrukking aan een gevoel van desoriëntatie. Dat geldt ook voor de bezoeker van wie wordt verwacht dat het zelf de sporen volgt die Gransjean in de ruimte achter laat. In On Gone is een reis door ruimte en tijd waarbij we zelf bepalen hoe lang deze duurt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Te bezoeken op:
vrijdag 6 maart 19-23 uur (tijdens kunstroute Hoogtij#60)
zaterdag 7 maart 12-18 uur
zondag 8 maart 12-18 uur
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evelien Gransjean (Leiden, 1989) moved into …ism project space to find new ways to leave leaving the building. Her curiosity feeds her desire to constantly be somewhere else. With her work, Evelien Gransjean expresses a sense of disorientation. This also applies to the visitor who is expected to follow the traces that Gransjean leaves behind within the project space. In On Gone is a journey through space and time. And it is up to us how long the journey will last.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .