Over …ism

…ism project space is een experimentele ruimte voor actuele kunst en toont geen bestaand werk maar richt zich op de ideeën en plannen van kunstenaars voor werk dat nog slechts in gedachten bestaat. Het historische pand uit 1631 aan het Haagse Westeinde biedt ruimte om aan deze ideeën vorm te geven en plannen te realiseren.

Kunstenaars kunnen ingaan op de geschiedenis van het pand, het gebruik, en de verschillende ruimten in het pand benutten voor kortlopende presentaties. Zo is er naast een 19e-eeuws winkelinterieur ook een gewelfde kelder uit 1600 en zijn er twee binnenplaatsen die kunnen worden benut. Het vertrekpunt voor elke tentoonstelling wordt bepaald door de ideeën van de kunstenaar en de mogelijkheden die de ruimte biedt om deze te realiseren.

W31a-gevel-etalage

…ism project space | Westeinde 31a, 2512 GS Den Haag

FACEBOOK | INSTAGRAM | ism.project.space(at)gmail(dot)com

Advertentie