Frans van Lent – Het Binnenhuis

HetBinnenhuis_map-medium

In de performatieve installatie Het Binnenhuis speelt de ruimtelijke structuur van het huis Westeinde 31a een centrale rol. Het huis is voor twee avonden in bezit genomen door 14 performers. De installatie is een overgangsgebied tussen publiek en privé, een territorium, waarbinnen sommige ruimtes gesloten zijn en andere slechts tijdelijk voor bezoekers zijn geopend.  Gedurende twee avonden is iedereen welkom, maar niet voortdurend en ook niet overal. Laat je binnenvoeren op plaatsen waar je eigenlijk niet hoort te komen, laat je deelgenoot maken van gesprekken waar je niet bij wilt zijn.

Het Binnenhuis zal te zien zijn op donderdag 14 en vrijdag 15 maart (Hoogtij #56) van 19.00 tot 23.00 uur.

…ism project space, westeinde 31a, den haag

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In the performative installation Het Binnenhuis (The Interior), the structure of the Westeinde 31a house plays a central role. The house has been taken over by 14 performers for two evenings. The installation is a transitional area between public and private, a territory in which some spaces are closed and others are only temporarily open to visitors. Everyone is welcome for two evenings, but not constantly and not everywhere. Allow yourself to enter at places where you are not supposed to come, let yourself be involved in conversations that you do not want to attend.

Het Binnenhuis (The Interior) is a performative installation by Frans van Lent, developed especially for  …ism project space.

The work will be on show on Thursday 14 and Friday 15 March (Hoogtij # 56) from 19:00 to 23:00 h.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Advertenties

PAUL BOGAERS – BACK AND FORTH

cropped-pb-artwork_website12.jpg

Bij …ism is van 30 november t/m 9 december een totaalinstallatie te zien van Paul Bogaers (Tilburg, 1961). De kunstenaar benut de zeer verschillende ruimtes in het pand voor een tentoonstellingstrilogie waarin de relatie fotografie, sculptuur en ruimte aan de orde wordt gesteld. Zijn fotosculpturen en assemblages bezetten de projectruimte en leiden de bezoekers door verschillende scènes. Voor het eerst wordt ook videoprojectie toegepast om de gedachtewereld van Bogaers te ontsluiten. Daarbij gebruikt hij de twee uiterste binnen- en buitenruimten van het 17e eeuwse pand waardoor het mogelijk wordt om de installatie vanuit twee richtingen te benaderen. Naast de grenzen van fotografie worden met ‘Back and Forth’ ook de grenzen van het tentoonstellen zelf verkend.

De tentoonstelling is uitsluitend te bezoeken op:
za-zo 1-2 december / 8-9 december 2018 van 12.00-18.00 u
en de vrijdagavonden: 30 november en 7 december van 18.00-23.00 u

Op de vrijdagen 30 november (Hoogtij#55) en 7 december is er een speciale avondopenstelling waarbij de tentoonstelling onder andere lichtcondities te bekijken is en bezoekers hun eigen kijkgedrag bijlichten.

BACK AND FORTH van Paul Bogaers – 30 november t/m 9 december

…ism project space, westeinde 31a, den haag

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

… ism project space shows a new total installation by Paul Bogaers (Tilburg, 1961). The artist uses three very different spaces in the building for an artistic trilogy about the relationship between photography, sculpture and space. His photo sculptures occupy the project space and guide the visitor through the different scenes. For the first time, video projection is being used to unlock Bogaers’ state of mind. Using both the front space and the deepest space in the 17th century building of …ism, Bogaers forces the visitor to approach the installation from two directions. With ‘Back and Forth’ not only the boundaries of photography but also the limits of exhibition design are being explored.

On Friday 30 November and 7 December there will be a special evening opening where the exhibition can be viewed under different lighting conditions and visitors will inform their own viewing behavior.

CSILLA KLENYÁNSZKI – HOUSE/HOLD

ism-CsillaKlenyanszki

Csilla Klenyánszki (Budapest, 1986) transformeert de persoonlijke leefruimte tot een ruimte voor experimentele meditatie.  De door haar aangetroffen huishoudelijke voorwerpen in …ism vormen daarvoor de basisingrediënten. Huishoudelijke taken worden omgezet in momenten van verlichting: de repetitieve handeling van het huishouden wordt niet alleen een fysieke, maar ook een mentale en spirituele handeling.

De performatieve interacties van Klenyánszki kunnen worden gezien als een persoonlijke zoektocht naar balans. Een constante aantrekkingskracht op fysieke en mentale spanning karakteriseert haar werk. Klenyánszki speelt met de grenzen van zin en onzin; wat dwaas lijkt, valt uiteindelijk op haar plek. Haar werk richt zich op gender, de relatie tussen mens en object en tijd. Haar praktijk balanceert tussen installatie en een vereenvoudigde versie van performance, uitgedrukt in fotografie en video.

De tentoonstelling is uitsluitend te bezoeken op vrijdag 28 september van 19.00 – 23.00 uur en op zaterdag 29 en zondag 30 september van 12.00 – 18.00 uur.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Csilla Klenyánszki (Budapest, 1986) transforms the living space into the space of experimental meditation using household objects from …ism project space as its basic elements. Household chores are being transformed into illumination: the repetitive act of house making becomes not just a physical, but also a mental and spiritual act.

Csilla Klenyanszki’s performative interactions can be seen as personal research for balance. A constant attraction to physical and mental tension characterizes her work. Her projects play with the border of sense and nonsense; what looks foolish at first, finds its right place at the end. Her work focuses on gender, the human-object relation and time. Her practice balances between installation- and a simplified version of performance art, expressed in photography and video.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .