CSILLA KLENYÁNSZKI – HOUSE/HOLD

ism-CsillaKlenyanszki

Csilla Klenyánszki (Budapest, 1986) transformeert de persoonlijke leefruimte tot een ruimte voor experimentele meditatie.  De door haar aangetroffen huishoudelijke voorwerpen in …ism vormen daarvoor de basisingrediënten. Huishoudelijke taken worden omgezet in momenten van verlichting: de repetitieve handeling van het huishouden wordt niet alleen een fysieke, maar ook een mentale en spirituele handeling.

De performatieve interacties van Klenyánszki kunnen worden gezien als een persoonlijke zoektocht naar balans. Een constante aantrekkingskracht op fysieke en mentale spanning karakteriseert haar werk. Klenyánszki speelt met de grenzen van zin en onzin; wat dwaas lijkt, valt uiteindelijk op haar plek. Haar werk richt zich op gender, de relatie tussen mens en object en tijd. Haar praktijk balanceert tussen installatie en een vereenvoudigde versie van performance, uitgedrukt in fotografie en video.

De tentoonstelling is uitsluitend te bezoeken op vrijdag 28 september van 19.00 – 23.00 uur en op zaterdag 29 en zondag 30 september van 12.00 – 18.00 uur.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Csilla Klenyánszki (Budapest, 1986) transforms the living space into the space of experimental meditation using household objects from …ism project space as its basic elements. Household chores are being transformed into illumination: the repetitive act of house making becomes not just a physical, but also a mental and spiritual act.

Csilla Klenyanszki’s performative interactions can be seen as personal research for balance. A constant attraction to physical and mental tension characterizes her work. Her projects play with the border of sense and nonsense; what looks foolish at first, finds its right place at the end. Her work focuses on gender, the human-object relation and time. Her practice balances between installation- and a simplified version of performance art, expressed in photography and video.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Advertenties

Sean Cornelisse – Dissident Peace

SC-DissidentPeace

Bij …ism is een expositie te zien van Sean Cornelisse. Deze tentoonstelling speelt zich af in het hoofd van de hoofdredacteur van ‘Courant Dissident’ die met terugwerkende kracht het Wereldvredescongres van 1907 bezoekt om de twijfelachtige weigering van een dissidente Koreaanse delegatie aan het congres te onderzoeken. Met een totaalinstallatie toont Cornelisse ons zijn perspectief op fake news, het Yi Jun Peace Museum, psychokalligrafie, isolationisme en propagandakunst. Cornelisse is zelf aanwezig als conservator van de presentatie.

De tentoonstelling is uitsluitend te bezoeken op zaterdag 14 juli van 15.00 – 20.00 uur en op zondag 15 juli van 12.00 – 18.00 uur.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…ism project space presents an installation by Sean Cornelisse. This exhibition takes place in the head of the editor-in-chief of ‘Courant Dissident’. The editor retrospectively visits the World Peace Congress of 1907 to investigate the questionable refusal of a dissident Korean delegation to the congress. With the installation, Cornelisse shows us his perspective on fake news, the Yi Jun Peace Museum, psycho calligraphy, isolationism and propaganda art. Cornelisse himself is present as curator of the presentation.

Harmen de Hoop x Lucassen

Van 8 tot en met 10 juni 2018 vindt bij …ism een ontmoeting plaats tussen twee kunstenaars. Lucassen komt van galerie Nouvelles Images (gevestigd schuin tegenover …ism aan het Westeinde) en Harmen de Hoop komt uit Rotterdam. Het doel van de ontmoeting is het maken van een tentoonstelling. Dat klinkt nogal voor de hand liggend, maar de vraag waarom en hoe we een tentoonstelling maken moet keer op keer opnieuw worden gesteld.

De tentoonstelling is te bezoeken op tijdens Hoogtij/Holaa! Festival op vrijdagavond 8 juni van 19-23 uur en op zaterdag 9 en zondag 10 juni van 13-17 uur. De kunstenaar is aanwezig op vrijdag en zaterdag.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HARMEN DE HOOP X LUCASSEN

…ism project space presents a meeting between two artists. Lucassen comes from gallery Nouvelles Images (located opposite to …ism) and Harmen de Hoop is an artist from Rotterdam. The purpose of the meeting is to build an exhibition. That sounds rather obvious, but the question why and how we build an exhibition has to be asked over and over again.