5 years of …ism project space

Normaal gesproken sluiten we met onze tentoonstellingen aan op Hoogtij, maar de volgende tentoonstelling staat gepland voor mei, dus we slaan een keer over om zelf weer eens een rondje Hoogtij te kunnen doen.

Tegelijkertijd vieren we het 5 jarig bestaan van …ism project space met een kleine terugblik.
Voor wie de laatste tentoonstelling ‘Exhibiting a Poem’ heeft gezien of gemist is er een video registratie terug te zien via YouTube: https://youtu.be/8IMMik_voJs.

En we danken hierbij graag de kunstenaars die de afgelopen 20 tentoonstellingen bij ons hebben geëxposeerd en de ruimte op hun eigen wijze betekenis hebben gegeven…

Yana Abrasheva, Alireza Abbasy, Jan Dirk Adams, Alex Andropoulos, Sam Bachy, Thomas Bakker, Sophie Beerens, Leyla Benouniche, Stefania Bodnya, Paul Bogaers, Zahar Bondar, Job Bos, Lisa Blaauwbroek, Alyona Ciobanu, Sean Cornelisse, Adele Dipasquale, Frits Dijcks, Kimberyly Elliot  , Daniele Formica, Ruben Golstein, Evelien Gransjean, Heesub Han, Fatemeh Heydari, Gerard Holthuis, Werner van der Zwan, Zoë d’Hont, Harmen de Hoop, Sanne Kabalt, Maja Klaassens, Csilla Klenyánszki, Ton Kraayeveld, Joost Krijnen, Eun Lee, Kaiming Lee, Jeroen De Leijer, Mitchel Lisse, Ying Liu, Lena Longefay, Robert Lombarts, Alejandra Lopez, Frans van Lent, Adriaan Luteijn, Bram van Meervelde, Mike Megens, Daniela Mendez, Marlot Meyer, Daphne Monastirioti, Rien Monshouwer, Thorsten Nass, Bernice Nauta, Yukari Nakamichi, Roman Nieuweboer, Angelina Nonaj, Joseph Palframan, Zela Odessa Palmer, Jean-Philippe Paumier, Tejo Philips, Jip Piet, Anastasia Shin , Eva Sigurdardottir, Constantijn Scholten, Petra van der Schoot, Gregg Smith, Laura Sneijders, Tilius Sodeika, Jiu Song, Timo Tiffert, Topp & Dubio, Marnix van Uum, Cyril Rafael Vasilyev, Sjimmie Veenhuis, Alexandra Verschuuren, Alex Webber, Suyoung Yang, Ellen Yiu, Zagara, Hussel Zhu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

With Hoogtij art tour coming up, you might expect a new exhibition at …ism project space, but the next exhibition is scheduled for May, so we skip once to be able to do the tour ourselves.

At the same time, we celebrate the 5th anniversary of …ism project space. For those who have seen or missed our latest exhibition ‘Exhibiting a Poem’ last November, a video registration can be viewed on YouTube: 

https://youtu.be/8IMMik_voJs

We would like to thank all artists who have exhibited with us in the past 20 exhibitions and who have given new meaning to the space…

Yana Abrasheva, Alireza Abbasy, Jan Dirk Adams, Alex Andropoulos, Sam Bachy, Thomas Bakker, Sophie Beerens, Leyla Benouniche, Stefania Bodnya, Paul Bogaers, Zahar Bondar, Job Bos, Lisa Blaauwbroek, Alyona Ciobanu, Sean Cornelisse, Adele Dipasquale, Frits Dijcks, Kimberyly Elliot , Daniele Formica, Ruben Golstein, Evelien Gransjean, Heesub Han, Fatemeh Heydari, Gerard Holthuis, Werner van der Zwan, Zoë d’Hont, Harmen de Hoop, Sanne Kabalt, Maja Klaassens, Csilla Klenyánszki, Ton Kraayeveld, Joost Krijnen, Eun Lee, Kaiming Lee, Jeroen De Leijer, Mitchel Lisse, Ying Liu, Lena Longefay, Robert Lombarts, Alejandra Lopez, Frans van Lent, Adriaan Luteijn, Bram van Meervelde, Mike Megens, Daniela Mendez, Marlot Meyer, Daphne Monastirioti, Rien Monshouwer, Thorsten Nass, Bernice Nauta, Yukari Nakamichi, Roman Nieuweboer, Angelina Nonaj, Joseph Palframan, Zela Odessa Palmer, Jean-Philippe Paumier, Tejo Philips, Jip Piet, Anastasia Shin , Eva Sigurdardottir, Constantijn Scholten, Petra va n der Schoot, Gregg Smith, Laura Sneijders, Tilius Sodeika, Jiu Song, Timo Tiffert, Topp & Dubio, Marnix van Uum, Cyril Rafael Vasilyev, Sjimmie Veenhuis, Alexandra Verschuuren, Alex Webber, Suyoung Yang, Ellen Yiu, Zagara, Hussel Zhu.

Advertentie

Exhibiting a poem 

Een tekst, een taal, een ruimte, een avond, een actie, een geluid. Het komt samen tijdens de Hoogtij kunstroute in Den Haag. Dmitri Aleksandrovich Prigov, Frits Dijcks, Zahar Bondar and Alex Andropoulos werken op elkaar in om een gedicht tentoon te stellen.

Alleen te zien op vrijdag 25 november van 19.00 tot 23.00 uur (tevens Hoogtij#71).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A text, a language, a space, an evening, an action, a sound. Coming together during Hoogtij art tour in The Hague. Dmitri Aleksandrovich Prigov, Frits Dijcks, Zahar Bondar and Alex Andropoulos interact to exhibit a poem.

Only on view on Friday, November 25 from 7pm to 11pm (during Hoogtij#71 art tour The Hague).

Roman Nieuweboer – Ingang (Entrance)

Het is niet alleen het werk dat het publiek kan uitdagen, maar ook de houding van de kunstenaar in en rondom het werk. Zo heeft Roman Nieuweboer zich eerder ondersteboven opgehangen voor zijn publiek, of bezoekers toegang gegeven tot zijn opengesperde mond. Maar hij heeft zich ook weg laten schieten in het bijzijn van omstanders. 

Op uitnodiging van …ism heeft de Roman Nieuweboer een nieuwe onbezonnen ingang ontworpen voor de projectruimte. Op 23 september zal de constructie gereed zijn. U wordt hierbij van harte uitgenodigd om deze in gebruik te komen nemen.

Roman Nieuweboer (Eindhoven, 1997) woont en werkt in Rotterdam waar hij in 2020 afstudeerde aan de Willem de Kooning Academie. Zijn werk bestaat hoofdzakelijk uit performatieve installaties.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

It is not just the work that can challenge an audience, but it can also be the attitude of the artist in and around the work. Artist Roman Nieuweboer has previously hung himself upside down in front of his audience, he has given access to his wide open mouth. But he also launched himself in front of bystanders.

On invitation of …ism project space, Roman Nieuweboer designed a brand new incautious entrance for the space. The construction will be completed on September 23.You are hereby cordially invited to put it into use. 

Roman Nieuweboer (Eindhoven, 1997) lives and works in Rotterdam, where he graduated from the Willem de Kooning Academy. His work mainly consists of performative installations.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ingang (Entrance) is open op:
vrijdag 23 september van 19.00-23.00 uur (tevens kunstroute Hoogtij #70)
zaterdag 24 september van 13.00-18.00 uur
zondag 25 september  van 13.00-18.00 uur

Collective Contemplation

Eén projectruimte, meerdere kamers, twaalf kunstenaars en twee uur ‘motorische mediatie’. Collective Contemplation is een project van kunstenaar Ying Liu. Zij is geïnteresseerd in het tot zwijgen brengen van de geest door fysiek en herhaaldelijk met bepaalde materialen om te gaan.

Adriaan Luteijn, Alireza Abbasy, Anastasia Shin, Eun Lee, Fatemeh Heydari, Hussel Zhu, Mike Megens, Robert Lombarts, Sam Bachy, Zela Odessa Palmer, Zoë d’Hont volgen haar pad en het resultaat is een tentoonstelling van datgene wat de kunstenaars hebben achtergelaten op de plek waar de actie plaatsvond.

U bent van harte welkom om de resultaten van deze collectieve bezinning te ontdekken en te voelen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

One project space, many rooms, twelve artists and two hours of ‘motional mediation’. Collective Contemplation is a project by Ying Liu who is interested in silencing the mind by physically and repetitively engaging with a certain materials. Adriaan Luteijn, Alireza Abbasy, Anastasia Shin, Eun Lee, Fatemeh Heydari, Hussel Zhu, Mike Megens, Robert Lombarts, Sam Bachy, Zela Odessa Palmer, Zoë d’Hont are following her path and the result is an exhibition of what the artists have left behind on the spot where the action happened.

You are welcome to discover and feel the results of this collective contemplation.

De tentoonstelling is te bezoeken op:
vrijdag 27 mei van 19.00-23.00 uur (tijdens kunstroute Hoogtij #69)
zaterdag 28 mei  van 13.00-18.00 uur
zondag 29 mei  van 13.00-18.00 uur

The Cough & Other Ghosts – Sanne Kabalt

Something is within you
and it shouldn’t, no
no, it’s not yours

Nu er weer ruimte is voor beweging en contact, ben je bij …ism project space van harte welkom voor een tentoonstelling over de hoest en ander leed. Kunstenaar Sanne Kabalt wordt aangetrokken tot ziekte, gekte, dood en verlies. Onzichtbaarheid en onzegbaarheid vormen het uitgangspunt voor nieuwe beelden, fotografie, video. Haar werk raakt aan het meest kwetsbare in ons bestaan, maar biedt ook ruimte voor gesprek, woorden en gedachten. De tentoonstelling bij …ism zoomt in op de hoest die onze huidige tijd zo kenmerkt, en is tegelijkertijd de start van een reis door ruimte en tijd die reikt tot een nieuwe poëtische kosmos, voorbij de dood.

Je bent welkom om deze imaginaire reis -in aanwezigheid van de kunstenaar- mee te maken. Bij de tentoonstelling verschijnt ook een publicatie.

Sanne Kabalt (1989, Amsterdam) studeerde fotografie aan de HKU in Utrecht en Dutch Art Institute in Arnhem. Naast tentoonstellingen in binnen- en buitenland vormen residenties en publicaties een vast onderdeel van haar praktijk.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Now that there is room for movement and contact again, you are welcome at …ism project space for an exhibition about the cough and other forms of suffering. Artist Sanne Kabalt is attracted to illness, madness, death and loss. Invisibility and ineffability are the start of new images, photography, video. Her work touches on the most vulnerable in our existence, but also provides space for conversation, words and thoughts. The exhibition at …ism zooms in on the cough which characterizes the present moment, but at the same time it is the start of a journey through space and time. reaching to a new poetic cosmos, beyond death.

You are welcome to experience this imaginary journey in the presence of the artist.

Sanne Kabalt (1989, Amsterdam) studied photography at the HKU in Utrecht and the Dutch Art Institute in Arnhem. In addition to her international exhibitions, residencies and publications are a permanent part of her practice.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De tentoonstelling is te bezoeken op:
vrijdag 4 maart van 13.00-23.00 uur (kunstroute Hoogtij #68 vanaf 19:00 uur)
zaterdag 5 maart  van 13.00-18.00 uur
zondag 6 maart  van 13.00-18.00 uur

Drawing Appreciation Day

Hgtomi Rosa @ …ism project space 

bg-drawing-appreciation-day_800.jpg

Kunstenaarsinitiatief Hgtomi Rosa is te gast bij …ism project space voor een tentoonstelling waarin de tekening centraal staat. Het project komt voort uit de belangstelling voor tekenen als praktijk en de waardering voor mensen die tekeningen in hun leven gebruiken. 

Hgtomi Rosa heeft 30 kunstenaars uitgenodigd om één tekening te tonen. De tekeningen kunnen verschillen in grootte, functie, leeftijd en succes. Het kunnen schetsen zijn, uitleg, kaarten met routes erop, instructies, tekeningen uit de kindertijd, spontane of substantiële visuele gedachten. Of een afgewerkt kunstwerk. De kunstenaars reageren op elkaars tekeningen middels commentaren, geschreven gedachten en interpretaties. Op deze manier wordt de tekening als uiting van de gedachte in woord en beeld met elkaar verbonden. En op eigenwijze getoond binnen de fysieke ruimte voor nieuwe gedachten die …ism pleegt te bieden. 

Uw komst wordt gewaardeerd als volwaardige bijdrage aan Drawing Appreciation Day.

De tentoonstelling is te bezoeken op:
vrijdag 24 september van 19.00-23.00 uur (tijdens kunstroute Hoogtij #66)
zaterdag 25 september van 13.00-18.00 uur
zondag 26 september van 13.00-18.00 uur

MvU-detail_800.jpg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artist initiative Hgtomi Rosa is a guest at …ism project space for an exhibition in which drawing is central. The project stems from the interest in drawing as a practice and the appreciation for people who use drawing in their lives.
Hgtomi Rosa has invited 30 artists to show one drawing. The drawings may differ in size, function, age and success. They can be sketches, explanations, maps with routes on them, instructions, childhood drawings, spontaneous or substantial visual thoughts, drawings that were made to share with other people or a perfectly finished work of art. The artists respond to each other’s drawings through comments, written thoughts and interpretations. In this way the drawings are connected with each other as an expression of thought in image and word. And displayed within the physical space that …ism offers as a space for new thoughts.
Your attendance is being valued as a contribution to Drawing Appreciation Day.

You are welcome:
Friday 24 september  from 7-11 pm   (during art route Hoogtij #66)
Saturday 25 september from 1-6 pm
Sunday 26 september from 1-6 pm

Participating artists: Kaiming Lee, Lena Longefay, Timo Tiffert, Evert Jan Adams. Jip Piet, Heesub Han, Lisa Blaauwbroek, Sophie Beerens, Daniele Formica, Jeroen De Leijer, Jiu Song, Stefania Bodnya, Gregg Smith, Yana Abrasheva, Laura Sneijders, Maja Klaassens, Yukari Nakamichi, Ellen Yiu, Job Bos, Angelina Nonaj, Alex Webber, Alejandra Lopez, Jan Dirk Adams, Adele Dipasquale, Marnix van Uum, Alyona Ciobanu, Daphne Monastirioti, Joost Krijnen, Frits Dijcks, Kimberyly Elliot, Topp & Dubio , Suyoung Yang, Constantijn Scholten, Bernice Nauta, Joseph Palframan