…ism talks: John van Oers legt zichzelf uit

 zaterdag 27 mei om 19.00 uur | gratis entree

In aansluiting op de tentoonstelling ‘The Personification of a Mathematical Order’ is er een persoonlijke ontmoeting cq. lezing door John van Oers op zaterdag 27 mei om 19.00 uur. Daarmee deelt Van Oers zijn ervaringen als kunstenaar, de belangrijke sleutelmomenten in zijn leven, en zijn gedachten ten aanzien van scenografie, maquettes, architectuur en sculptuur. Andere onderwerpen zijn schoonheid, verlies, humor, (v)echtscheidingen, samenwerkingen en ego’s. Alles in een ontspannen setting met iets te eten en te drinken. 

U kunt zich alvast aanmelden via ism.project.space@gmail.com 

Advertentie

John van Oers – The personification of a Mathematical Order

John van Oers herdefinieert het begrip ‘solotentoonstelling’ met de twee-, drie en vierdimensionale herschikking zijn eigen levensloop.

Persoonlijke anekdotes vormen vaak de aanleiding voor de sculpturale ingrepen van John van Oers (Antwerpen, 1967). Inmiddels heeft hij in diverse tentoonstellingen al zoveel herinneringen opnieuw vorm gegeven dat hij ook aandacht krijgt voor de doorlopende lijn in zijn bestaan. Bij …ism project space richt hij zich op de ordening van zijn persoonlijke geschiedenis, die tegelijkertijd uniek en universeel is. Wat blijft er over van onze geschiedschrijving? En waar begint de wetenschap van het individu? Van Oers gebruikt de verschillende ruimtes binnen …ism om zijn gedachten  in verschillende dimensies en installaties te structuren.

John van Oers (1967) woont en werkt in Antwerpen, hij studeerde in 1993 af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artist John van Oers redefines the concept of a ‘solo exhibition’ with the two-, three- and four-dimensional rearrangement of his own life. 

Personal anecdotes are often the reason for the sculptural interventions of John van Oers (Antwerp-BE, 1967). In the meantime, he has already redesigned so many memories in various exhibitions that he is also paying attention to the continuous line in his existence. In …ism project space he focuses on the ordering of his personal history, which is unique and universal at the same time. What remains of our historiography? And where does the science of the individual begin? Van Oers uses the different spaces within …ism to structure his vision in different dimensions and installations.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De tentoonstelling is te bezoeken op:
vrijdag 26 mei van 19.00-23.00 uur (tevens Hoogtij #73)
zaterdag 27 mei  van 13.00-19.00 uur
zondag 28 mei  van 13.00-18.00 uur

EX35 – Taste & Smell

…ism project space hosts een evenement van het jonge kunstenaarsinitiatief EX35.

EX35 nodigt kunstenaars uit om met verschillende zintuigen te experimenteren. Door middel van onderzoek en experimenten onderzoekt het programma van EX35 de aard van expliciet gedrag. Meer specifiek wil het zien hoe dergelijk gedrag troost en ongemak veroorzaakt en hoe dit emotioneel met elkaar worstelt.

In deze de 4e editie van EX35 zijn tast en geur het medium. Deelnemende kunstenaars zijn: Ania Bielska, Dennis Farnsworth, Fernando, Laura Modoni, Loona Dusser, Michelle Patanella en Omer van Soldt.

Op woensdag 17 mei presenteert een unieke avond waarop u van harte welkom bent om de werken te komen ervaren. U bent van harte welkom tussen 17:00 en 22:00 uur.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…ism project space hosts an event by the young artist initiative EX35.

EX35 invites artists to experiment through different senses. Through research and experimentation, the program of EX35 examines the nature of explicit behaviour. More specifically, it wants to witness how such behaviour generates comfort, discomfort and how this emotional pair wrestles together.

In this 4th edition of EX35 are Taste & Smell its medium. Participating artists: Ania Bielska, Dennis Farnsworth, Fernando, Laura Modoni, Loona Dusser, Michelle Patanella and Omer van Soldt.

The date is Wednesday May 17th and you are more than welcome from 17:00 – 22:00 h.

5 years of …ism project space

Normaal gesproken sluiten we met onze tentoonstellingen aan op Hoogtij, maar de volgende tentoonstelling staat gepland voor mei, dus we slaan een keer over om zelf weer eens een rondje Hoogtij te kunnen doen.

Tegelijkertijd vieren we het 5 jarig bestaan van …ism project space met een kleine terugblik.
Voor wie de laatste tentoonstelling ‘Exhibiting a Poem’ heeft gezien of gemist is er een video registratie terug te zien via YouTube: https://youtu.be/8IMMik_voJs.

En we danken hierbij graag de kunstenaars die de afgelopen 20 tentoonstellingen bij ons hebben geëxposeerd en de ruimte op hun eigen wijze betekenis hebben gegeven…

Yana Abrasheva, Alireza Abbasy, Jan Dirk Adams, Alex Andropoulos, Sam Bachy, Thomas Bakker, Sophie Beerens, Leyla Benouniche, Stefania Bodnya, Paul Bogaers, Zahar Bondar, Job Bos, Lisa Blaauwbroek, Alyona Ciobanu, Sean Cornelisse, Adele Dipasquale, Frits Dijcks, Kimberyly Elliot  , Daniele Formica, Ruben Golstein, Evelien Gransjean, Heesub Han, Fatemeh Heydari, Gerard Holthuis, Werner van der Zwan, Zoë d’Hont, Harmen de Hoop, Sanne Kabalt, Maja Klaassens, Csilla Klenyánszki, Ton Kraayeveld, Joost Krijnen, Eun Lee, Kaiming Lee, Jeroen De Leijer, Mitchel Lisse, Ying Liu, Lena Longefay, Robert Lombarts, Alejandra Lopez, Frans van Lent, Adriaan Luteijn, Bram van Meervelde, Mike Megens, Daniela Mendez, Marlot Meyer, Daphne Monastirioti, Rien Monshouwer, Thorsten Nass, Bernice Nauta, Yukari Nakamichi, Roman Nieuweboer, Angelina Nonaj, Joseph Palframan, Zela Odessa Palmer, Jean-Philippe Paumier, Tejo Philips, Jip Piet, Anastasia Shin , Eva Sigurdardottir, Constantijn Scholten, Petra van der Schoot, Gregg Smith, Laura Sneijders, Tilius Sodeika, Jiu Song, Timo Tiffert, Topp & Dubio, Marnix van Uum, Cyril Rafael Vasilyev, Sjimmie Veenhuis, Alexandra Verschuuren, Alex Webber, Suyoung Yang, Ellen Yiu, Zagara, Hussel Zhu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

With Hoogtij art tour coming up, you might expect a new exhibition at …ism project space, but the next exhibition is scheduled for May, so we skip once to be able to do the tour ourselves.

At the same time, we celebrate the 5th anniversary of …ism project space. For those who have seen or missed our latest exhibition ‘Exhibiting a Poem’ last November, a video registration can be viewed on YouTube: 

https://youtu.be/8IMMik_voJs

We would like to thank all artists who have exhibited with us in the past 20 exhibitions and who have given new meaning to the space…

Yana Abrasheva, Alireza Abbasy, Jan Dirk Adams, Alex Andropoulos, Sam Bachy, Thomas Bakker, Sophie Beerens, Leyla Benouniche, Stefania Bodnya, Paul Bogaers, Zahar Bondar, Job Bos, Lisa Blaauwbroek, Alyona Ciobanu, Sean Cornelisse, Adele Dipasquale, Frits Dijcks, Kimberyly Elliot , Daniele Formica, Ruben Golstein, Evelien Gransjean, Heesub Han, Fatemeh Heydari, Gerard Holthuis, Werner van der Zwan, Zoë d’Hont, Harmen de Hoop, Sanne Kabalt, Maja Klaassens, Csilla Klenyánszki, Ton Kraayeveld, Joost Krijnen, Eun Lee, Kaiming Lee, Jeroen De Leijer, Mitchel Lisse, Ying Liu, Lena Longefay, Robert Lombarts, Alejandra Lopez, Frans van Lent, Adriaan Luteijn, Bram van Meervelde, Mike Megens, Daniela Mendez, Marlot Meyer, Daphne Monastirioti, Rien Monshouwer, Thorsten Nass, Bernice Nauta, Yukari Nakamichi, Roman Nieuweboer, Angelina Nonaj, Joseph Palframan, Zela Odessa Palmer, Jean-Philippe Paumier, Tejo Philips, Jip Piet, Anastasia Shin , Eva Sigurdardottir, Constantijn Scholten, Petra va n der Schoot, Gregg Smith, Laura Sneijders, Tilius Sodeika, Jiu Song, Timo Tiffert, Topp & Dubio, Marnix van Uum, Cyril Rafael Vasilyev, Sjimmie Veenhuis, Alexandra Verschuuren, Alex Webber, Suyoung Yang, Ellen Yiu, Zagara, Hussel Zhu.

Exhibiting a poem 

Een tekst, een taal, een ruimte, een avond, een actie, een geluid. Het komt samen tijdens de Hoogtij kunstroute in Den Haag. Dmitri Aleksandrovich Prigov, Frits Dijcks, Zahar Bondar and Alex Andropoulos werken op elkaar in om een gedicht tentoon te stellen.

Alleen te zien op vrijdag 25 november van 19.00 tot 23.00 uur (tevens Hoogtij#71).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A text, a language, a space, an evening, an action, a sound. Coming together during Hoogtij art tour in The Hague. Dmitri Aleksandrovich Prigov, Frits Dijcks, Zahar Bondar and Alex Andropoulos interact to exhibit a poem.

Only on view on Friday, November 25 from 7pm to 11pm (during Hoogtij#71 art tour The Hague).

Roman Nieuweboer – Ingang (Entrance)

Het is niet alleen het werk dat het publiek kan uitdagen, maar ook de houding van de kunstenaar in en rondom het werk. Zo heeft Roman Nieuweboer zich eerder ondersteboven opgehangen voor zijn publiek, of bezoekers toegang gegeven tot zijn opengesperde mond. Maar hij heeft zich ook weg laten schieten in het bijzijn van omstanders. 

Op uitnodiging van …ism heeft de Roman Nieuweboer een nieuwe onbezonnen ingang ontworpen voor de projectruimte. Op 23 september zal de constructie gereed zijn. U wordt hierbij van harte uitgenodigd om deze in gebruik te komen nemen.

Roman Nieuweboer (Eindhoven, 1997) woont en werkt in Rotterdam waar hij in 2020 afstudeerde aan de Willem de Kooning Academie. Zijn werk bestaat hoofdzakelijk uit performatieve installaties.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

It is not just the work that can challenge an audience, but it can also be the attitude of the artist in and around the work. Artist Roman Nieuweboer has previously hung himself upside down in front of his audience, he has given access to his wide open mouth. But he also launched himself in front of bystanders.

On invitation of …ism project space, Roman Nieuweboer designed a brand new incautious entrance for the space. The construction will be completed on September 23.You are hereby cordially invited to put it into use. 

Roman Nieuweboer (Eindhoven, 1997) lives and works in Rotterdam, where he graduated from the Willem de Kooning Academy. His work mainly consists of performative installations.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ingang (Entrance) is open op:
vrijdag 23 september van 19.00-23.00 uur (tevens kunstroute Hoogtij #70)
zaterdag 24 september van 13.00-18.00 uur
zondag 25 september  van 13.00-18.00 uur

Collective Contemplation

Eén projectruimte, meerdere kamers, twaalf kunstenaars en twee uur ‘motorische mediatie’. Collective Contemplation is een project van kunstenaar Ying Liu. Zij is geïnteresseerd in het tot zwijgen brengen van de geest door fysiek en herhaaldelijk met bepaalde materialen om te gaan.

Adriaan Luteijn, Alireza Abbasy, Anastasia Shin, Eun Lee, Fatemeh Heydari, Hussel Zhu, Mike Megens, Robert Lombarts, Sam Bachy, Zela Odessa Palmer, Zoë d’Hont volgen haar pad en het resultaat is een tentoonstelling van datgene wat de kunstenaars hebben achtergelaten op de plek waar de actie plaatsvond.

U bent van harte welkom om de resultaten van deze collectieve bezinning te ontdekken en te voelen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

One project space, many rooms, twelve artists and two hours of ‘motional mediation’. Collective Contemplation is a project by Ying Liu who is interested in silencing the mind by physically and repetitively engaging with a certain materials. Adriaan Luteijn, Alireza Abbasy, Anastasia Shin, Eun Lee, Fatemeh Heydari, Hussel Zhu, Mike Megens, Robert Lombarts, Sam Bachy, Zela Odessa Palmer, Zoë d’Hont are following her path and the result is an exhibition of what the artists have left behind on the spot where the action happened.

You are welcome to discover and feel the results of this collective contemplation.

De tentoonstelling is te bezoeken op:
vrijdag 27 mei van 19.00-23.00 uur (tijdens kunstroute Hoogtij #69)
zaterdag 28 mei  van 13.00-18.00 uur
zondag 29 mei  van 13.00-18.00 uur