…ISM TALKS: Bogaers vs. Ossip

bogaers-ossip

Op zondag 2 december om 16 uur vindt bij …ism een kunstenaarsgesprek plaats van Paul Bogaers met Ossip. Beide kunstenaars hebben een ontwikkeling van fotografie naar sculptuur doorgemaakt. De raakvlakken en de verschillen tussen hun werelden komen in dit gesprek aan de orde.

Inloop 15.30 uur / Gesprek 16.00 uur

bogaers-ossip_slide02

Advertenties

PAUL BOGAERS – BACK AND FORTH

cropped-pb-artwork_website12.jpg

Bij …ism is van 30 november t/m 9 december een totaalinstallatie te zien van Paul Bogaers (Tilburg, 1961). De kunstenaar benut de zeer verschillende ruimtes in het pand voor een tentoonstellingstrilogie waarin de relatie fotografie, sculptuur en ruimte aan de orde wordt gesteld. Zijn fotosculpturen en assemblages bezetten de projectruimte en leiden de bezoekers door verschillende scènes. Voor het eerst wordt ook videoprojectie toegepast om de gedachtewereld van Bogaers te ontsluiten. Daarbij gebruikt hij de twee uiterste binnen- en buitenruimten van het 17e eeuwse pand waardoor het mogelijk wordt om de installatie vanuit twee richtingen te benaderen. Naast de grenzen van fotografie worden met ‘Back and Forth’ ook de grenzen van het tentoonstellen zelf verkend.

De tentoonstelling is uitsluitend te bezoeken op:
za-zo 1-2 december / 8-9 december 2018 van 12.00-18.00 u
en de vrijdagavonden: 30 november en 7 december van 18.00-23.00 u

Op de vrijdagen 30 november (Hoogtij#55) en 7 december is er een speciale avondopenstelling waarbij de tentoonstelling onder andere lichtcondities te bekijken is en bezoekers hun eigen kijkgedrag bijlichten.

BACK AND FORTH van Paul Bogaers – 30 november t/m 9 december

…ism project space, westeinde 31a, den haag

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

… ism project space shows a new total installation by Paul Bogaers (Tilburg, 1961). The artist uses three very different spaces in the building for an artistic trilogy about the relationship between photography, sculpture and space. His photo sculptures occupy the project space and guide the visitor through the different scenes. For the first time, video projection is being used to unlock Bogaers’ state of mind. Using both the front space and the deepest space in the 17th century building of …ism, Bogaers forces the visitor to approach the installation from two directions. With ‘Back and Forth’ not only the boundaries of photography but also the limits of exhibition design are being explored.

On Friday 30 November and 7 December there will be a special evening opening where the exhibition can be viewed under different lighting conditions and visitors will inform their own viewing behavior.

CSILLA KLENYÁNSZKI – HOUSE/HOLD

ism-CsillaKlenyanszki

Csilla Klenyánszki (Budapest, 1986) transformeert de persoonlijke leefruimte tot een ruimte voor experimentele meditatie.  De door haar aangetroffen huishoudelijke voorwerpen in …ism vormen daarvoor de basisingrediënten. Huishoudelijke taken worden omgezet in momenten van verlichting: de repetitieve handeling van het huishouden wordt niet alleen een fysieke, maar ook een mentale en spirituele handeling.

De performatieve interacties van Klenyánszki kunnen worden gezien als een persoonlijke zoektocht naar balans. Een constante aantrekkingskracht op fysieke en mentale spanning karakteriseert haar werk. Klenyánszki speelt met de grenzen van zin en onzin; wat dwaas lijkt, valt uiteindelijk op haar plek. Haar werk richt zich op gender, de relatie tussen mens en object en tijd. Haar praktijk balanceert tussen installatie en een vereenvoudigde versie van performance, uitgedrukt in fotografie en video.

De tentoonstelling is uitsluitend te bezoeken op vrijdag 28 september van 19.00 – 23.00 uur en op zaterdag 29 en zondag 30 september van 12.00 – 18.00 uur.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Csilla Klenyánszki (Budapest, 1986) transforms the living space into the space of experimental meditation using household objects from …ism project space as its basic elements. Household chores are being transformed into illumination: the repetitive act of house making becomes not just a physical, but also a mental and spiritual act.

Csilla Klenyanszki’s performative interactions can be seen as personal research for balance. A constant attraction to physical and mental tension characterizes her work. Her projects play with the border of sense and nonsense; what looks foolish at first, finds its right place at the end. Her work focuses on gender, the human-object relation and time. Her practice balances between installation- and a simplified version of performance art, expressed in photography and video.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sean Cornelisse – Dissident Peace

SC-DissidentPeace

Bij …ism is een expositie te zien van Sean Cornelisse. Deze tentoonstelling speelt zich af in het hoofd van de hoofdredacteur van ‘Courant Dissident’ die met terugwerkende kracht het Wereldvredescongres van 1907 bezoekt om de twijfelachtige weigering van een dissidente Koreaanse delegatie aan het congres te onderzoeken. Met een totaalinstallatie toont Cornelisse ons zijn perspectief op fake news, het Yi Jun Peace Museum, psychokalligrafie, isolationisme en propagandakunst. Cornelisse is zelf aanwezig als conservator van de presentatie.

De tentoonstelling is uitsluitend te bezoeken op zaterdag 14 juli van 15.00 – 20.00 uur en op zondag 15 juli van 12.00 – 18.00 uur.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…ism project space presents an installation by Sean Cornelisse. This exhibition takes place in the head of the editor-in-chief of ‘Courant Dissident’. The editor retrospectively visits the World Peace Congress of 1907 to investigate the questionable refusal of a dissident Korean delegation to the congress. With the installation, Cornelisse shows us his perspective on fake news, the Yi Jun Peace Museum, psycho calligraphy, isolationism and propaganda art. Cornelisse himself is present as curator of the presentation.